--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 207

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. abandon
A : ปลดปล่อย, ทิ้ง, เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป
B : หลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (ante meridiem)
C : การจับสลาก, จำนวนทั้งหมด, โชคชะตา, ที่ดิน, แบ่งออกเป็นส่วนๆ, มาก
D : ยอมทน, อดทน, รอคอย, พักอาศัย, อาศัยอยู่

2. account
A : การทำให้สอดคล้อง, เห็นพ้องต้องกัน, ยอมรับร่วมกัน, การมอบรางวัลหรือตำแหน่งให้
B : โดยบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด
C : ทางเข้า, สามารถเข้าถึงได้, เข้า, สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
D : คำนวณ, บัญชี, พิจารณา, ประเมินค่า, รายงาน, การบรรยาย

3. actual
A : อย่างมีไหวพริบ, อย่างรุนแรง, อย่างแหลมคม
B : แท้, แท้จริง, ตามความเป็นจริง, สภาพปัจจุบัน
C : โฆษณา
D : ทำให้เหมาะ, กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ

4. apply
A : ผู้สมัคร, ผู้แจ้งความจำนง, ผู้ขอ
B : ภาคผนวก, ส่วนเพิ่ม, ไส้ติ่ง
C : สร้างความพอใจ, เอาใจ, ปลอบใจ
D : ประยุกต์ใช้, ดัดแปลง

5. clerk
A : ลูกค้า
B : เสมียน, พนักงานร้านค้า, พนักงานโรงแรม, พระ, ผู้คงแก่เรียน
C : ภูมิอากาศ
D : ปีน, ไต่, ลอยขึ้น, ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, ไต่เต้าขึ้น

6. fixture
A : เหมาะสม, สอดคล้อง, การลองขนาดเสื้อผ้า, เครื่องมือ
B : เป็นครั้งคราว ,เดินๆ หยุดๆ, เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง
C : สิ่งที่ยึดติด, สิ่งที่ติดตั้ง, การแข่งขันที่กำหนดเวลาและสถานที่
D : เกี่ยวกับงบประมาณ ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน, อัยการ, อากรแสตมป์

7. imminent
A : การผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม
B : เคลื่อนไม่ได้, เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์
C : ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น, จวนตัว, ฉุกเฉิน, ใกล้เข้ามา
D : ผลกระทบ, ผลสะท้อน

8. integrity
A : ประกันภัย, รับประกัน, ออกกรมธรรม์, รับรอง
B : พูดแดกดัน, พูดหยาบคาย
C : ปกคลุมด้วยฉนวน, ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว, แยกตัวโดดเดี่ยว
D : การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

9. labor
A : ขาดแคลน, ไม่พอเพียง
B : ที่ดิน, แผ่นดิน, ประเทศ, เขต, อสังหาริมทรัพย์, อาณาจักร
C : ช่องทางเดินรถ, ซอย, ตรอก, ทางแคบๆ
D : แรงงาน, อาชีพใช้แรงงาน, ภาระ

10. logical
A : มีเหตุผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, การตัดสินด้วยเหตุผล
B : การพำนัก, ที่พำนักชั่วคราว, การเข้าพัก
C : ช่างทำกุญแจ, ช่างซ่อมกุญแจ
D : ก่อตั้ง, หาที่ตั้ง

11. negotiation
A : บริเวณใกล้เคียง, บ้านใกล้เรือนเคียง
B : การเจรจา, การต่อรอง
C : ความประหม่า, ความประสาท, ความตื่นกลัว
D : แต่อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า, ยังคง, ถึงแม้ว่า

12. payroll
A : หยุดชะงักชั่วคราว
B : บัญชีเงินเดือน
C : แบบแผน, แบบ, ลวดลาย, ธรรมเนียมปฏิบัติ, รูปร่าง, ตัวอย่าง
D : ความรักชาติ, คนรักชาติ

13. pressing
A : ประธาน, อธิการบดี, ประธานาธิบดี, ประมุข
B : สงวน, ทำให้คงอยู่, อนุรักษ์, ถนอมอาหาร, ป่าสงวน
C : การเสนอ, การแสดง, การแนะนำตัว, การมอบของขวัญ
D : ด่วน, รีบด่วน

14. speechless
A : ความรวดเร็ว, ความว่องไว, ใช้ยากระตุ้นประสาท, กระตุ้น
B : ใช้เงิน, ใช้จ่าย, ใช้เวลา, ใช้ชีวิต
C : ไม่สามารถพูดได้, ตื้นตัน, พูดไม่ออก, เป็นใบ้
D : ขอบเขต, ทรงกลม, โลก

15. suggest
A : ทำให้แผ่กระจาย, ระบาย, ทำให้เปียกชุ่ม, ทำให้ซาบซึ้ง
B : แนะนำ, เตือน
C : อย่างเพียงพอ, อย่างพอเพียง
D : ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก

16. thickness
A : ความหนา, ชั้นของวัตถุ, ความข้น, ความโง่
B : ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, ระลึก, ไตร่ตรอง, ตั้งใจ
C : ผ่านเข้าไป, โดยตลอด, ตั้งแต่ต้นจนจบ
D : การคุกคาม, การขู่เข็ญ, ลางร้าย, เตือนภัย

17. tiny
A : ตารางเวลา, ตารางสอน
B : ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน
C : เล็กมาก, เด็กเล็กๆ
D : หนาแน่น, รัดรูป, คับแคบ, ลำบาก, ใจแคบ

18. track
A : เส้นทาง, ร่องแผ่นเสียง
B : เครื่องหมายการค้า
C : ธรรมเนียม, ประเพณี
D : รถไฟ, ขบวน, ผลลัพธ์, ส่วนท้าย, ฝึกหัด

19. viable
A : ซึ่งใช้การได้, ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งรอดอยู่ได้, ทำงานได้
B : โดยทาง, โดยเส้นทาง, ด้วยวิธีการ
C : เรื่องราว, เรื่องเล่า, ฉบับ, ชุด, บทแปล
D : พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบ

20. wry
A : ล้อเลียน, เยาะเย้ย, บิดเบี้ยว
B : ถ่ายเอกสาร, ทำสำเนาเอกสาร
C : คริสต์มาส
D : ลาน, สนาม

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้232
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้920
mod_vvisit_counterเดือนนี้12571
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6171728

Who's Online

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์