--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับข้าราชการพลเรือน The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2557


ชื่อทุนการศึกษา : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับข้าราชการพลเรือน The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2557

ระยะเวลา : 1 ปี

จำนวนทุน : 1 ทุน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นข้าราชการพลเรือน ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
  2. มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดีหรือดีมาก
  4. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการพลเรือนไมน้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  5. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 (Paper-based) หรือ 213 (Computer-based) หรือ 79 (Internet-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
  6. มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์


รายละเอียดการสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุน สามารถขอรับใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ กลุ่มบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 8 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยนำผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุข้างต้น ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ด้วย
  • ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และสามารถส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ไปยังกลุ่มบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2556 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
  • สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเอกสารเป็นสำคัญ หรือหากผู้สมัครนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณสำนักงาน ก.พ. ประทับตราเอกสารเป็นสำคัญ
  • ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ หรือสอบถามไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงาน ก.พ. โทร. 02 547 1955 หรือ www.ocsc.go.th หัวข้อทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ)


ระยะเวลาการรับสมัคร

บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2556

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/bilateral/Japan/Detail.pdf

 

หนังสืออนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน

http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/bilateral/Japan/letter.pdf

 

ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้867
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17930
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394605

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ