--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

Marketing Mix : 4Ps กับยุคตลาดออนไลน์


ผู้เขียน : สาระดีดี.คอม

 

 

ในยุคปัจจุบันที่สินค้าทุกชนิดสามารถสั่งซื้อได้เพียงปลายนิ้วจากการสั่งสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต  ได้กลายเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงกฎการตลาดในอดีตไปอย่างสิ้นเชิง

 

 • สินค้า (Product)

จากเดิมการขายสินค้าโดยอาศัยหน้าร้าน ก่อนที่ผู้ซื้อจะทำการซื้อสินค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดว่าคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตนเองจริงๆ รวมถึงได้ทดสอบการใช้งานจึงดำเนินการชำระค่าสินค้า

 

ขณะเดียวกันการขายสินค้าออนไลน์ก็สร้างโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการตลาดและเงินทุนขนาดเล็กได้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคได้เช่นดียวกับสินค้าแบรนด์ดังๆ  โดยหากสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพที่ดีก็จะสามารถอยู่ในกระแสตลาดได้ยาวนานด้วยคุณภาพของสินค้าเองจากการบอกต่อของลูกค้าได้ในที่สุดการตลาดแบบออนไลน์ดูเหมือนจะเป็นข้อเสียเปรียบสำหรับลูกค้าเพราะไม่สามารถตรวจสอบสินค้าได้ก่อนตัดสินใจซื้อ  แต่มองในอีกมุมหนึ่งผู้ซื้อก็เกิดทางเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น  โดยสามารถเปรียบเทียบสินค้าหลายยี่ห้อได้พร้อมๆ กัน  และตัดสินใจเลือกสินค้ายี่ห้อที่ตนเองพอใจสูงสุดการซื้อ-ขายออนไลน์สร้างกฎการซื้อขายสินค้าใหม่ให้กับสินค้าโดยเพิ่มส่วนของการรับประกันการเสียหาย และความพึงพอใจในการใช้สินค้าเพิ่มเข้าไปเพื่อได้ความน่าเชื่อถือของสินค้า ส่งผลให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจจ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ แบรนด์ APPLE ที่จำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์  โดยให้สิทธิลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน  หากใช้งานแล้วไม่พอใจในสินค้าดังกล่าวการขายสินค้าทางออนไลน์ได้ทำลายกฎการตรวจสินค้าแล้วรับของลง   ปัจจุบันผู้ซื้อเห็นเพียงรูปภาพหรือวิดีโอรีวิวสินค้าผ่านหน้าจอทางอินเตอร์เน็ตและตัดสินใจซื้อสินค้า  โดยต้องชำระค่าสินค้าก่อนรับของ หรือจ่ายเงินเมื่อพนักงานส่งของนำของมาส่งให้ ซึ่งผู้ซื้อไม่มีโอกาสได้ตรวจสภาพสินค้าก่อนใช้งานจริงเหมือนในอดีต

 

 • ราคา (Price)

ราคาเป็นจุดสำคัญในการจูงใจให้เกิดการซื้อ-ขายไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดๆ ลูกค้าก็ยังคงตัดสินใจซื้อสินค้าโดยเปรียบเทียบราคาเป็นสำคัญ   โดยในยุคการตลาดออนไลน์ราคาของสินค้าถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักที่สำคัญในการทำตลาด  เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้จากทางหน้าเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตรวจสอบราคาสินค้าที่หน้าร้านเหมือนเช่นในอดีต  ลูกค้าจึงเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดว่าจะเลือกซื้อสินค้ากับร้านค้าใด

 

ในยุคการตลาดออนไลน์จึงได้เห็นร้านค้าที่ตั้งราคาเพื่อตัดราคาสินค้ากันเพียงเล็กน้อยเพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ากับร้านตัวเอง  และสร้างโปรโมชั่นลดราคาสินค้าในบางช่วงเวลาเพื่อดึงคนเข้ามาเป็นลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

 

 • ร้านค้า (Place)

ร้านค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดภายหลังการเข้ามาของการตลาดออนไลน์  จากในอดีตการทำการค้าต้องมีหน้าร้านสำหรับวางโชว์สินค้า ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องเลือกทำเลที่ดีเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย

 

ปัจจุบันเมื่อเปลี่ยนมาเป็นการตลาดแบบออนไลน์  หน้าร้านของร้านค้าก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสินเชิง  ร้านค้าในยุคออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านอีกต่อไป ไม่ต้องจัดของวางให้สวยงาม และไม่ต้องเลือกทำเลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  ร้านค้าออนไลน์ไม่มีแม้แต่สต็อคสินค้าของตัวเองก็สามารถขายของได้

 

รูปแบบของร้านค้าในยุคออนไลน์เปลี่ยนไปจากเดิมโดยอาศัยเพียงสื่ออินเตอร์เน็ตในการแสดงสินค้าให้ผู้บริโภคได้เห็น โดยมีค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าการเช่าพื้นที่ขายสินค้าในอดีตเป็นอย่างมาก   ร้านค้ามีทางเลือกในการขายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ของตัวเอง ใช้ร้านค้าฟรี หรือสื่อโซเชียลที่เปิดให้ใช้ฟรี อาทิ Facebook Instagram ฯลฯ ในการแสดงสินค้า  ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคแบบใกล้ชิด ร้านค้าเปิดตลอดเวลา และง่ายต่อการติดตามข้อมูลและตัดสินซื้อสินค้า

 

ไม่เพียงร้านค้ารายเล็กๆ ที่ได้ประโยชน์ในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค  แม้แต่สินค้าแบรนด์ใหญ่ๆ ต่างก็เข้ามาใช้พื้นที่ออนไลน์ในการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ  ต่างก็เข้ามาขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นจากอดีต   จะเห็นได้ชัดเจนกรณีลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนก็สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกยี่ห้อที่มีจำหน่าย  ต่างจากในอดีตที่อุปสรรคจากการเดินทางและระยะทางทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการได้และทำให้ขาดทางเลือกในการซื้อสินค้า

 

 • กลยุทธ์ทางการตลาด (Promotion)

เมื่อรูปแบบการตลาดเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของการจัดโปรโมชั่นของสินค้าก็เปลี่ยนตามไปด้วย  ถึงแม้จะยังคงรูปแบบของโปรโมชั่นแบบเดิมๆ หลักๆ ไว้  แต่กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าออนไลน์ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมากขึ้นกลยุทธิ์ก็ย่อมต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน

 

จากเดิมโปรโมชั่นมักจะดำเนินการโดยการลด แลก แจก แถม  เมื่อมีการตลาดออนไลน์เข้ามาการทำโปรโมชั่นก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยใช้กลยุทธ์หลักดังกล่าวมาต่อยอด  ไม่ใช่เพียงการทำตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว  แต่รวมไปถึงการสร้างความรับรู้ของทั้งสินค้าและร้านค้า อาทิ การแจกของเพื่อแลกกับยอดไลค์ และแชร์บนเฟสบุ๊ค เพื่อสร้างฐานลูกค้าเป้าหมายในร้านค้าของตน

 

การเข้ามาของการตลาดและร้านค้าออนไลน์เพิ่มประโยชน์ให้กับร้านค้าในการขยายตลาดและฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดที่ระยะทางการเดินทางของลูกค้า หรือพื้นที่ของร้านในการวางแสดงสินค้า  รวมไปถึงสามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วโลก

 

ขณะเดียวกันก็สร้างประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างสูงด้วยเช่นเดียวกัน  ทั้งเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการจับจ่าย  ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมไปถึงเข้าถึงสินค้าได้ตลอดเวลา

 

ในอนาคตการพัฒนาการตลาดแบบออนไลน์จะยิ่งทำให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น  ร้านค้าและผลิตภัณฑ์จึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงให้ทันเพื่อให้สินค้าของตนสามารถอยู่ในกระแสและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ตลอดเวลา และไม่โดนสินค้าคู่แข่งแย่งพื้นที่การตลาดไป

........................

 

 
ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)

ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)

องค์การสหสากลวิทยาลัย United World Colleges (UWC) ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate เป็นเวลา 2 ปี ณ วิทยาลัยในเครือขององค์การฯ จำนวน 10 ทุน

 

ประเทศที่ให้ทุน

 • สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • อิตาลี
 • อาร์มีเนีย
 • สาธารณรัฐคอสตาริกา
 • เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • นอร์เวย์
 • สิงคโปร์
 • สหราชอาณาจักร

การรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2559

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้933
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1820
mod_vvisit_counterเดือนนี้38815
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด4493466

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด